Sensor City | huisstijl, animatie en websites


Communicatieadvies, Huisstijl, Online

Sensor City

Nieuwe huisstijl, website en extranet Sensor City

De provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben samen het project Sensor City ontwikkeld. Sensor City is een ambitieus project waarin een grootschalig stedelijk meetnetwerk wordt gerealiseerd waarmee verschillende, praktisch bruikbare, toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. Als proeftuin en etalage voor toepassing van sensorsystemen vormt het een faciliteit die uniek is in de wereld: Assen als living lab.

Breeduit! ontwikkelde bij aanvang van de samenwerking voor de provincie Drenthe een audiovisuele presentatie voor het wensbeeld dat de provincie heeft van haar voortrekkersrol op het gebied van sensorsysteemtechnologie in 2020.De presentatie, in de vorm van een animatiefilm, bestaat uit animaties, fotografie en filmmateriaal. Breeduit! was verantwoordelijk voor het concept, script, (audio)vormgeving en het projectmanagement van de gehele uitvoering.
Nadat de Europese en rijkssubsidie voor het project zijn toegekend ging project Sensor City daadwerkelijk van start. Breeduit! ontwikkelde eveneens de nieuwe huisstijl en de website SensorCity.nl met extranet en is verantwoordelijk voor de vervolgcommunicatie.
  • Homepage Sensor City
  • Sensor campus
  • camera_app

www.sensorcity.nl