Online video

Online video

Geen marketingmiddel zit zo complex in elkaar als online video. Vele variabelen moeten samenkomen tot een harmonieus bewegend geheel. Beeld(keuzes), tempo, audio, inhoudelijk verhaal, uitstraling, kleding, format, lengte, etc. Het goede nieuws is wel dat heel veel vraagtekens weggenomen kunnen worden door de feiten:

Online video draagt bij tot circa 30% hogere sales, het geeft vertrouwen en beleving richting een steeds visueler ingestelde consument, levert besparing op als het om service gaat.

Breeduit! ziet ‘online video’ nooit als een doel op zich, maar moet het wel een doel dienen. Alle initiatieven die zonder fundament en/of visie gerealiseerd worden, verliezen heel snel aan kracht en zijn moeilijk tot een harmonieus geheel te smeden.

Video met een plan

Aangezien de ontwikkeling m.b.t. online video in een razend tempo doorgaan, realiseert Breeduit! samen met u telkens een jaarplan die aansluit bij uw brandguide. Na een jaar evalueren we de marktontwikkelingen en bekijken we opnieuw hoe we hier met video content voor uw organisatie het beste op in kunnen spelen.

Professionele begeleiding m.b.t. scripts, regie en aansturing productie, editing

Breeduit! ondersteunt organisaties als specialist in online video. Onze kwaliteit en ervaring zijn belangrijk voor het resultaat, maar succes betekent voor Breeduit! ook een open en transparante manier van samenwerken met de opdrachtgever.

Online video = social video. Wij zorgen dat uw video’s ook geschikt zijn voor een podium op social media.

Meetbaar maken van succes (kwalitatief en kwantitatief)

Ondanks het feit dat online video ogenschijnlijk moeilijk meetbaar is, adviseert Breeduit! altijd kpi’s te definiëren. Wij vinden dat succes gemeten moet worden. Kwalitatief onderzoek is hierbij zeer belangrijk; er bestaat geen betere weging dan de mening van je klant. Zo meet Breeduit! bijvoorbeeld graag op viewingtime (Engagement; hoe lang kijkt de consument naar de video?) en in mindere mate op views. Kwaliteit gaat ook hier boven kwaliteit.

 


Meer weten? Neem contact met ons op voor een kennismaking!