Pensioen3daagse | Pensioencommunicatie


Communicatieadvies, Event, Interim, PR, Video

Breeduit! heeft  voor de edities van 2012 t/m 2014 op interimbasis het projectmanagement van de Pensioen3daagse verzorgd voor platform Wijzer in geldzaken. Het doel van de Pensioen3daagse is om pensioen en het weten of je het straks ‘goed voor elkaar hebt’ onder de aandacht te brengen.

De laatste Pensioen3daagse vond in 2014 plaats op 28, 29 en 30 oktober. De Pensioen3daagse is hét moment om gezamelijk het onderwerp pensioen onder de aandacht te brengen. Tijdens deze drie dagen vonden er net als tijdens de voorgaande edities in het hele land activiteiten plaats om mensen overzicht en inzicht te geven in hun pensioensituatie en waar nodig aan te zetten tot actie. Zoveel mogelijk partners van Wijzer in geldzaken, werkgevers, pensioenuitvoerders, financieel adviseurs, consumentenorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties worden in het voortraject geënthousiasmeerd om deel te nemen. In 2014 waren dit ruim 250 deelnemende organisaties.