Communicatiemanager a.i. | Stichting Pensioenregister


Communicatieadvies, Interim, Online, PR

Namens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd Breeduit! gevraagd om voor een periode van negen maanden de rol van interim communicatiemanager te vervullen bij Stichting Pensioenregister. Dit samenwerkingsverband van de SVB, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zat in de periode zomer 2016 tot april 2017 in een transitiefase richting een nieuwe beheersorganisatie.

Het communicatiemanagement voor de stichting achter de website www.mijnpensioenoverzicht.nl werd door ons ad interim wordt uitgevoerd. Dit betrof onder meer het ontwikkelen en uitvoeren van communicatiecampagnes, stakeholdermanagement, het opzetten van onderzoek, het adviseren van het bestuur op het gebied van pensioencommunicatie en het doorontwikkelen van de website.

Gelijktijdig vond er een transitie plaats van de beheersorganisatie ondergebracht bij de SVB naar een nieuw consortium. De communicatiemanager was medeverantwoordelijk voor een soepele overgang en de juiste communicatie hieromheen naar alle stakeholders.