Belastingdienst | audiovisuele producties


Video

Eind 2008 heeft Breeduit! een aanbesteding van de Belastingdienst gewonnen om als één van de vier vaste leveranciers audiovisuele middelen te produceren. Bij de realisaties is Breeduit! o.a. verantwoordelijk voor het conceptontwikkeling, projectmanagement en de productie.

Onderstaand een voorbeeld van een interne productie om medewerkers voor te lichten en draagvlak te creëren voor de duurzaamheidsprogramma’s van de Belastingdienst.